Decyzje środowiskowe (do 09.2011)

Studnia nr 2 w Czołnie

WÓJT GMINY BARANÓW

zawiadamia, że w dniu 19.02.2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:


Wykonanie ujęcia wód podziemnych studnia nr 2,
na terenie działki nr 1/1 w m. Czołna.

Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla postanowień dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Karta informacyjna dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.