Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 maja 2016 roku

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
z dnia 11 maja 2016 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały będzie wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, sekretariat (24-105 Baranów, ul. Rynek 14) od dnia 23 maja 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Baranów zawiadamia, że zgodnie z przepisem art. 37b ust. 2 pkt 8 w/w ustawy – w czasie wyłożenia oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu można wnosić uwagi do projektu uchwały, które należy składać do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej (podmiotu) i adresu.

Uwagi można składać w formie:

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Projekt uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.