Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o wyrobach zawierających azbest

OGŁOSZENIE
o wyrobach zawierających azbest


W związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm./ oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. /Dz. U. Nr 175, poz. 1439/ - Wójt Gminy Baranów informuje, że każdy posiadacz wyrobów zawierających azbest (eternit) ma obowiązek dokonać pisemnego ich zgłoszenia w tutejszym urzędzie, a ponadto podanie informacji o zakończeniu użytkowania bądź utylizacji wyrobów azbestowych.
Właściwe druki są dostępne w Urzędzie Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.gminabaranow.pl

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.