Podatki i opłaty lokalne

W 2017 roku na terenie Gminy Baranów obowiązują następujące stawki podatków:

 1. Podatek rolny:

  Rada Gminy Baranów Uchwałą Nr XXI/168/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016r., poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 47,20zł za 1dt. W związku z powyższym podatek rolny na terenie gminy Baranów w 2017 roku będzie wynosił 118,00 złotych / ha przeliczeniowy oraz 236,00 złote/ ha fizyczny. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2016 roku, poz. 4892)

  Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Baranów w 2017 roku

 2. Podatek leśny:

  Rada Gminy Baranów Uchwałą Nr XXI/169/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku obniżyła średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku (M.P. z 2016r., poz. 996) z kwoty 191,01 zł za 1m3 do kwoty 172,75 zł za 1m3. W związku z powyższym podatek leśny na terenie gminy Baranów w 2017 roku będzie wynosił 38,00zł/ha fizyczny lasu. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2016 roku, poz. 4893)

  Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Baranów w 2017 roku

 3. Podatek od nieruchomości:

  Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2017 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2016r., poz. 4891)

  Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2017 roku

 4. Podatek od środków transportowych:

  Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2016 roku, poz. 4894)

  Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2017 roku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:43:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-11 11:47:57
Odsłon: 10668
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.