Uchwały Rady Gminy VIII kadencji - lata 2018-2023

Sesja VIII - 26.06.2019 r.

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Baranów za 2018 r.

Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Baranów z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Baranów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Baranów partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego pod nazwą "Nowa szansa" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.