Segregacja odpadów od 1 stycznia 2017 roku

Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo (do wydruku)

Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo
Rodzaj odpadówCo NALEŻY wrzucaćCzego NIE NALEŻY wrzucać

WOREK ŻÓŁTY

Metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe

Pamiętaj !
Zgniatamy opakowania przed wrzuceniem do worka!!!

 • plastikowe butelki po napojach,
 • umyte plastikowe butelki po olejach spożywczych,
 • opakowania z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych takich jak po śmietanie, margarynie itp.,
 • opakowania z tworzyw sztucznych po chemii gospodarczej i kosmetykach takich jak plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach itp.,
 • opakowania wielomateriałowe takie jak kartony po napojach i opakowania "tetrapak",
 • plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania,
 • opakowania z metali po produktach spożywczych i przemysłowych takich jak puszki po napojach, po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle.
 • opakowań po chemikaliach, nawozach, środkach ochrony roślin, substancjach niewiadomego i niedającego się ustalić pochodzenia oraz składu,
 • butelki i pojemniki z zawartością,
 • butelki i pojemniki po olejach niespożywczych (chłodniczych, silnikowych),
 • butelki po płynach chłodniczych,
 • rękawiczek gumowych, węży gumowych i gąbek,
 • sprzętu AGD i RTV,
 • styropianu.

WOREK BIAŁY

Szkło bezbarwne – odpady ze szkła białego (bezbarwne), w tym opakowania ze szkła białego

Pamiętaj !
Pamiętaj ! Nie tłucz szklanych opakowań przed wrzuceniem do worka. Butelki i słoiki wrzucaj do worka opróżnione, bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek!!!

 • bezbarwne słoiki, butelki szklane po napojach i żywności,
 • bezbarwne szklane butelki po winie i napojach alkoholowych,
 • bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach.
 • szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, naczyń żaroodpornych,
 • luster, szkła okiennego,
 • szyb samochodowych,
 • żarówek, lamp neonowych, rtęciowych, i reflektorów,
 • ekranów i lamp telewizorowych.

WOREK ZIELONY

Szkło kolorowe – odpady za szkła kolorowego w tym opakowania ze szkła kolorowego

Pamiętaj !
Nie tłucz szklanych opakowań przed wrzuceniem do worka. Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez zawartości, kapsli, nakrętek i gumowych uszczelek!!!

 • kolorowe szklane butelki po sokach i napojach,
 • kolorowe słoiki po dżemach, przetworach,
 • kolorowe opakowania szklane po pokarmach dla dzieci,
 • szklane butelki po winie, piwie i napojach alkoholowych,
 • kolorowe szklane opakowania po kosmetykach.
 • luster,
 • szkła stołowego, porcelany fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, doniczek,
 • wyrobów ze szkła kryształowego,
 • naczyń żaroodpornych (luminarc, arcoroc, itp.),
 • żarówek, świetlówek, lamp neonowych i rtęciowych, reflektorów, lamp jarzeniowych,
 • ekranów i lamp telewizorowych,
 • szyb okiennych i samochodowych,
 • zakrętek, kapsli i korków.

WOREK NIEBIESKI

Papier – odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury

Pamiętaj !
Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do worka należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw!!!

 • gazety, czasopisma, katalogi, prospekty,
 • papier szkolny i biurowy, książki,
 • torebki papierowe, papier pakowy,
 • pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.
 • zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego,
 • kartonów po mleku, sokach i innych napojach,
 • pieluch, podpasek i innych artykułów higienicznych,
 • worków po cemencie, tapety i innych materiałach budowlanych.

WOREK BRĄZOWY

Odpady ulegające biodegradacji

 • owoce, warzywa, obierki, pieczywo,
 • liście, skoszoną trawę, drobne gałęzie, odpady z ogrodów,
 • opakowania drewniane,
 • sznury i liny z materiałów naturalnych.
 • popiołu, żużlu, ziemi, niedopałków,
 • odchodów zwierzęcych,
 • odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości, ryby),
 • resztek jedzenia w płynie,
 • szkła, porcelany, fajansu,
 • tworzywa sztucznego, makulatury, styropianu.

Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców, że w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik oraz grudzień 2017 roku w terminach odbioru odpadów komunalnych, będzie prowadzona zbiórka następujących rodzajów odpadów:

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki),
 • lampy fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze,
 • zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,
 • opony,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • przeterminowane lekarstwa i opakowania wielomateriałowe.

Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie wszystkich w/w rodzajów odpadów przy granicy posesji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Pobierz

Region Miesiąc
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Region 1
Granice regionu: Baranów
04:A
01:A,B
05:A,B
03:A,B
07:A
05:A,B
Region 2
Granice regionu: Śniadówka, Klin, Niwa, Łysa Góra
11:A
08:A,B
12:A,B
10:A,B
14:A
12:A,B
Region 3
Granice regionu: Huta, Nowomichowska, Karczunek, Kozioł, Łukawka
14:A
11:A,B
08:A,B
13:A,B
10:A
08:A,B
Region 4
Granice regionu: Pogonów, Motoga, Wola Czołnowska, Czołna
17:A
21:A,B
18:A,B
16:A,B
20:A
18:A,B
Region 5
Granice regionu: Składów, Dębczyna, Gródek, Zagóźdź, Łukawica
26:A
23:A,B
27:A,B
25:A,B
22:A
27:A,B
A -

Odpady komunalne:

 • Frakcja zmieszana (odpady nieposegregowane),
 • Metale i tworzywa sztuczne (worek żółty),
 • Szkło bezbarwne (worek biały),
 • Szkło kolorowe (worek zielony),
 • Papier (worek niebieski),
 • Odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy).
B -

Odpady wielogabarytowe, elektrośmieci, chemikalia:

 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • Chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki),
 • Lampy fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze,
 • Zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,
 • Opony,
 • Meble i odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • Przeterminowane lekarstwa i opakowania wielomateriałowe.

Punkty odbioru odpadów

POKAŻ
Zobacz listę punktów Ukryj listę punktów

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych pokaż na mapie

Poniedziałek: 8-16
Wtorek-Piątek: 7-15


Adres punktu:
Cmentarna 10
24-105 Baranów
Dane firmy:
RAGO Sp. z o.o.
Rynek16
21-146 Jeziorzany

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pokaż na mapie

Poniedziałek: 8-16
Wtorek-Piątek: 7-15


Adres punktu:
Cmentarna 10
24-105 Baranów
Dane firmy:
RAGO Sp. z o.o.
Rynek16
21-146 Jeziorzany

Firmy zajmujące się wywozem odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
Słowackiego 5
08-500 Ryki
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
RAGO Sp. z o.o.
Rynek 16
21-146 Jeziorzany
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski 28
21-132 Kamionka
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki
Wielkie 90
21-143 Abramów
Brak danych
Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.
Wrocławska 3
26-600 Radom
Brak danych
MPO SITA LUBLIN Sp. z o.o.
Ciepłownicza 6
20-479 Lublin
Brak danych
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
15 Pułku Piechoty "Wilków" 3
08-530 Dęblin
Brak danych
Ekolider Jarosław Wyglądała
Lucin 4
08-400 Garwolin
Brak danych
TED BAGS - Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek
Skłodowska 78-80
08-530 Dęblin
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych AKT Recykling
Chorzowska 3
26-600 Radom
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
P.P.H.U. "KORNEX" Kornelia Mróz
Korzeniów 80
08-504 Ułęż
Brak danych
FLOREK Maciej Bojdziński
Geodezyjna 80D/11
03-290 Warszawa
Brak danych
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Głowackiego 43
24-170 Kurów
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
EKOLAND Sp. z o.o.
Piłsudskiego 12/3
23-200 Kraśnik
Brak danych

Poziomy recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Baranów poziomach recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 41,63%
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 51,40%
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 38,70%
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 56,30%
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 38,46%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku mieszkańcy nie przekazywali do gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • w 2013 roku mieszkańcy nie przekazywali do gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 100,00%
 • w 2015 roku mieszkańcy nie przekazywali do gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 99,83%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 104,16%
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 118,33%
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 55,40%
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 40,50%
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 100%

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.