STANDARDY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW w 2020 ROKU

STANDARDY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (do pobrania)

Segregacja odpadów - jak to robić prawidłowo
Rodzaj odpadówCo NALEŻY wrzucaćCzego NIE NALEŻY wrzucać

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE

Tworzywa sztuczne:
opakowania po produktach spożywczych , chemii gospodarczej i kosmetykach, butelki po napojach, folia, torby foliowe (reklamówki)
Metale:
 puszki stalowe i aluminiowe
Opakowania wielomateriałowe:
 kartony po mleku i sokach

opakowań z zawartością , po farbach, środkach niebezpiecznych, zabawek, pieluch, zużytego sprzętu elektronicznego

PAPIER

Papier, tektura:
tektura, gazety, książki, katalogi, czasopisma, pudła tekturowe, koperty (bez foliowych elementów)

papieru zatłuszczonego, brudnego, lakierowanego, powleczonego folią, tapet, worków po nawozach, środkach ochrony roślin, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych itp.

SZKŁO

Opakowania szklane:
butelki, słoiki bez zawartości

Porcelany, ceramiki, szklanek, szkła okiennego, kryształów, żarówek, świetlówek, luster, zniczy, termometrów, kineskopów itp.

BIO

Odpady kuchenne:
obierki, skorupki jaj, resztki jedzenia, owoce, warzywa
Odpady zielone:
trawa, drobne gałęzie, liście, kwiaty

ziemi, odchodów zwierzęcych, kości, mięsa, popiołu

POPIÓŁ

Pamiętaj !
Nie należy mieszać popiołu z innymi odpadami!!!

 • popiół.
 • innych odpadów.

Odpady zbierane selektywnie stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO, odbieraną będą z częstotliwością:

 • miejscowość Baranów – w każdym miesiącu,
 • pozostałe miejscowości gminy Baranów – co dwa miesiące tj.: styczeń, marzec, maj, lipiec, 2020 roku

Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie wszystkich w/w rodzajów odpadów przy granicy posesji.

Punkt zbierania odpadów z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Baranów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach r+olnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpady.

Lp.

Nazwa podmiotu 

 Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów 

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy 

 1.

Lub – Eko- Plus

 ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin

Folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych

81 745 20 94

81 441 02 77

 2.

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,

24-320 Poniatowa

 Opony rolnicze

 691370360

 3.

P.P.H.U. Kornex Karolina Mróz

Korzeniów 80

08 – 504 Ułęż

Folia odpadowa
( niezanieczyszczona), siatka, sznurek, opakowania po nawozach,

81 866 76 92

665 622 822

 4.

Orzeł S.A.

Ul. Przemysłowa 50
24 – 320 Poniatowa

Opony

667 713 999

 5.

Eko Prim Sp. z o.o.

Ul. Metalurgiczna 17H
20 – 234 Lublin

Wymagany wpis do rejestru BDO
Odpady mechaniki pojazdowej: tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odpady m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych

81 749 09 26

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 roku Pobierz

Region Miesiąc
Kwiecień Maj Czerwiec
Region 1
Granice regionu: Składów, Zagóźdź, Łukawica, Nowomichowska, Gródek, Huta, Karczunek, Łukawka, Kozioł, Czołna, Wola Czołnowska, Klin, Niwa, Śniadówka, Łysa Góra
24:G
25:I
26:OK,P,BIO,POP,TW
30:OK,SZ,BIO,POP,TW
28:OK,P,BIO,TW
Region 2
Granice regionu: Baranów, Motoga, Pogonów, Dębczyna,
25:I
27:OK,P,BIO,POP,TW
28:G
31:OK,SZ,BIO,POP,TW
29:OK,P,BIO,TW
OK -

Odpady komunalne

TW -

Tworzywa sztuczne, metale

SZ -

Szkło

 
P -

Papier

 
BIO -

Odpady biodegradowalne

 
POP -

Popiół

 
G -

gabaryty

I -

opony, elektro śmieci, pozostałe

Punkty odbioru odpadów

POKAŻ
Zobacz listę punktów Ukryj listę punktów

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych pokaż na mapie

Poniedziałek: 8-16
Wtorek-Piątek: 7-15

Odpady przyjmowane w  PSZOK-u:
- metale;
- tworzywa sztuczne;
-  odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
-  papier i tektura;
-  szkło;
-  popioły;
-  przeterminowane leki i chemikalia;
-  zużyte baterie i akumulatory;
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
-  meble i inne odpady wielkogabarytowe;
-  zużyte opony, z wyjątkiem opon pochodzących z wykonywania działalności gospodarczej, w tym rolniczej;
-  odpady budowlane i rozbiórkowe;
-  odpadów niebezpiecznych pochodzące z gospodarstw domowych, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m.in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe tonery, środki ochrony roślin, świetlówki,(z wyłączeniem odpadów zawierających azbest);

OD 1 stycznia 2021 roku w PSZOK-u będą przyjmowane odpady :
-  odpady tekstyliów i odzieży;
-  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.


Odpady oddawane do PSZOK powinny być posegregowane pod względem rodzaju. Odpady ciekłe należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach, aby możliwa była ich klasyfikacja.

                               Do PSZOK nie są przyjmowane:
- odpady zawierające azbestû
- zmieszane odpady komunalne
- części samochodowe.

Dane firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski28
21-132 Kamionka

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, można również przekazać do punktów zbierania takiego sprzętu, w tym do punktów zlokalizowanych
w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów, środki ochrony roślin(herbicydy, insektycydy itp.) proponujemy oddać do sklepu, w którym
je kupiliśmy, a przeterminowane leki i termometry rtęciowe do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach.


Adres punktu:
Cmentarna 10
24-105 Baranów
Dane firmy:
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski28
21-132 Kamionka

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pokaż na mapie

Poniedziałek: 8-16
Wtorek-Piątek: 7-15


Adres punktu:
Cmentarna 10
24-105 Baranów
Dane firmy:
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski28
21-132 Kamionka

Firmy zajmujące się wywozem odpadów

Green Office Ecologic Sp. z o.o.
Trębacka 4
00-074 Warszawa
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
Słowackiego 5
08-500 Ryki
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
RAGO Sp. z o.o.
Rynek 16
21-146 Jeziorzany
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
EKO-TRANS Sp. z o.o.
Samoklęski 28
21-132 Kamionka
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki
Wielkie 90
21-143 Abramów
Brak danych
PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
Wrocławska 3
26-600 Radom
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Towarowa 2D
08-530 Dęblin
Brak danych
Ekolider Jarosław Wyglądała
Lucin 4
08-400 Garwolin
Brak danych
TED BAGS - Usługi Komunalne Jarosław Wieczorek
Skłodowska 78-80
08-530 Dęblin
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
P.P.H.U. "KORNEX" Kornelia Mróz
Korzeniów 80
08-504 Ułęż
Brak danych
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Głowackiego 43
24-170 Kurów
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach
Dęblińska 2
24-100 Puławy
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Dęblińska 2
24-100 Puławy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Spółka z o.o.
Cmentarna 93
21-412 Abramów
Brak danych

Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 41,63%
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 51,40%
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 38,70%
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 56,10%
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 38,46%
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 40,40%
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 34,97%
 • w 2019 roku osiągnięto poziom 63,43%
 • w 2020 roku osiągnięto poziom 56,17%
 • w 2021 roku zmiana przepisów – osiągnięcie poziomu nie jest wymagane.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych:

    -
w 2021 roku osiągnięto poziom 37,46%
    -
w 2022 roku osiągnięty poziom 22,12%
    - 
w 2023 roku osiągnięty poziom 36,30%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku mieszkańcy nie przekazywali do gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • w 2013 roku mieszkańcy nie przekazywali do gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 100,00%
 • w 2015 roku mieszkańcy nie przekazywali do gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 99,83%
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 100%
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 100%
 • w 2019 roku osiągnięto poziom 99,90%
 • w 2020 roku osiągnięto poziom 98,92%
 • w 2021 roku osiągnięty poziom 98,86 %
 • zmiana przepisów od 2021 roku gminy nie muszą osiągać ani wyliczać poziomu recyklingu odpadów budowlanych.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania:

 • w 202 roku osiągnięto poziom 104,16%
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 118,33%
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 55,40%
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 40,50%
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 0%
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 0%
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 0%
 • w 2019 roku osiągnięto poziom 0%
 • w 2020 roku osiągnięto poziom 0%
 • w 2021 roku osiągnięto poziom 0%
 • w 2022 roku osiągnięty poziom 0%
 • w 2023 roku osiągnięty poziom 0%

Poziom składowania:

 • w 2022 roku osiągnięty poziom 22,38%
 • w 2023 roku osiągnięty poziom 44,59%

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.