Historia zmian : Komunikat Wójta Gminy Baranów

Data utworzenia:  2011-08-24 10:08:26   Użytkownik:  Jarosław Michna

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż w Urzędzie Gminy Baranów można składać:

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali (do dnia 4 października 2011 r.)

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawni w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania (do dnia 25 września 2011 r.)

wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat (do dnia 29 września 2011 r. )

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wyborca niepełnosprawny który ma zamiar głosować korespondencyjnie w dniu wyborów, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a (do dnia 18 września 2011r.)

zgłaszanie zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek w alfabecie Braille ̓a – wyborca niepełnosprawny (do dnia 25 września 2011r.)

wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (do dnia 7 października 2011r.)

Wójt Gminy Baranów
(inż.) Robert Gagoś

 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż w Urzędzie Gminy Baranów można składać:

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali (do dnia 4 października 2011 r.)

wnioski o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawni w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania (do dnia 25 września 2011 r.)

wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat (do dnia 29 września 2011 r. )

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego - wyborca niepełnosprawny który ma zamiar głosować korespondencyjnie w dniu wyborów, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a (do dnia 18 września 2011r.)

zgłaszanie zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek w alfabecie Braille ̓a – wyborca niepełnosprawny (do dnia 25 września 2011r.)

wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (do dnia 7 października 2011r.)

Wójt Gminy Baranów

(inż.) Robert Gagoś


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.