Rejestr skarg i wniosków

Zakres informacji zgormadzonych w rejestrze:

 • liczba porządkowa,
 • data wpływu,
 • imię i nazwisko zainteresowanego, nazwa instytucji, redakcji,
 • adres zainteresowanego, instytucji, redakcji,
 • przedmiot skargi, zażalenia,
 • data zlecenia załatwienia,
 • komu zlecono załatwienie (do kogo skargę skierowano),
 • termin załatwienia,
 • data wpływu po załatwieniu,
 • sposób załatwienia,
 • data wysłania zawiadomienia,
 • kogo zwiadomiono,
 • uwagi.

Podstawa prawna:

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Informacja podlegające ochronie:

Z uwagi na fakt, iż rejestr skarg i wniosków stnaowi zbiór danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dana zawarte w ww. rejestrze nie podlegają udostepnieniu.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:40:25
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-06-08 09:23:13
Odsłon: 10367
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.