Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-01-27 12:11:09 Udostępnienie akt z zasobu Archiwum Zakładowego Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-27 12:08:53 Warunki wjazdu na drogę objętą zakazem ruchu lub zatrzymywania się Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-27 12:05:31 Wykaz 2/2013 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-27 12:03:11 Wykaz 2/2013 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-27 12:02:58 Wykaz 2/2013 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-27 12:00:59 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-27 12:00:12 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-27 11:57:35 Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów reklamowych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:15:50 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia w nim robót Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:15:28 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia w nim robót Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:14:53 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia w nim robót Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:10:45 Decyzja na lokalizację (budowę) lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-01-26 13:07:09 Wykaz 2/2013 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:07:04 Wykaz 2/2013 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:05:36 Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:05:16 Kurs na prawo jazdy kat. C Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:05:11 Kurs na prawo jazdy kat. C Jarosław Michna Utworzenie
2023-01-26 13:04:58 Dostawa oleju napędowego dla SAMK - 12.2009 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 13:02:04 Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-01-26 12:57:50 Dostawa oleju napędowego dla SAMK - 12.2009 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 12:53:34 Pomoc / Gdzie szukać sprawy? Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-26 07:40:38 Sesja XLI - 29.12.2022r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-20 12:06:15 Wniosek A/1/2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-20 12:05:18 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 20.01.2023r. (OŚ.6220.7.2.2022-2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-20 09:21:09 Sesja XL - 28.11.2022r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-18 10:05:25 Inspektor Ochrony Danych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-09 11:13:51 Dostawa oleju napędowego dla Gminy Baranów przez okres 12 miesięcy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-04 10:41:50 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok wersja 1 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-03 08:58:42 Wykaz Nr 1/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do najmu. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-01-03 08:19:17 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.11.2022 r. - 28. 12.2022) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.