Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-06-02 15:54:51 Wykaz Nr 5/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-02 15:51:57 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-02 15:51:27 I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-06-02 15:50:39 II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-31 13:23:07 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-31 11:25:33 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2022 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-31 11:24:28 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2022 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-29 15:17:20 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-29 09:21:15 Raporty o stanie Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-26 14:01:55 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (28.03.2023 r. - 25.05. 2023 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-26 07:43:46 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 23 maj 2023r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-25 20:59:50 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-24 13:22:56 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 23 maj 2023r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-24 13:22:25 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 23 maj 2023r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-24 13:22:02 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-24 13:21:40 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-19 08:09:12 Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, nr wpisu 1/2008 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-19 08:08:49 Gminne Centrum Kultury w Baranowie, nr wpisu 1/2008 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-12 09:36:30 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie (LU.ZUZ.3.4210.135.2023.AH) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-11 08:14:07 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie (LU.ZUZ.3.4210.135.2023.AH) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-05-09 23:04:27 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-08 11:34:43 Oświadczenia pracowników - 2013 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-04 14:42:14 Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-05-04 10:52:45 Sprawozdania finansowe za 2022 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-28 10:23:08 Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Baranów Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-04-25 10:42:28 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.1.4.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-25 10:42:11 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.1.4.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-25 08:53:21 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.1.4.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-20 10:18:39 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za I kwartał 2023 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-18 12:42:18 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.