Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-09-15 14:35:11 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 14:34:11 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzecz Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:33:50 Rejestr działalności regulowanej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:31:30 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok wersja 5 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:29:40 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. UZUPEŁNIENIE SKŁADU (Komisarz Wyborczy) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:29:30 Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. UZUPEŁNIENIE SKŁADU (Komisarz Wyborczy) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:28:36 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:27:56 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach * Wybory do Sejmu i Senatu Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:27:25 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:26:59 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:26:33 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:26:01 POSTANOWIENIEP REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:25:39 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:25:13  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:24:01 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:23:50 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:23:00 POSTANOWIENIEPOSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-09-15 08:20:40 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2012 r. (kwota do 500 PLN) Jarosław Michna Utworzenie
2023-09-15 08:20:36 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-15 08:20:33 Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Baranowie Jarosław Michna Utworzenie
2023-09-12 11:14:45 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy (6730.10.6.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-11 14:13:00 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-11 14:11:30 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-07 16:41:55 Drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w m. Niwa, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-07 16:38:38 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 03.08.2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-07 16:37:11 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-09-06 14:52:05 Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2023/2024 Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-08-31 11:45:50 Rozbudowia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-08-28 20:44:53 Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-08-28 20:44:04 Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.