Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna - Transmisje obrad rady gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE w Gminie Baranów" Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:33 Klauzule informacyjne Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-10 12:36:09 Zarządzenie Wójta Gminy Baranów w sprawie wskazania na terenie Gminy Baranów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-10 12:35:13 Zarządzenia Wójta - Wrzesień 2019 Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-10 10:23:41 Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-10 10:22:38 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-10 09:00:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 10 września 2019 r. (OŚ.6220.4.3.2019) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-10 08:59:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 10 września 2019 r. (OŚ.6220.4.3.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-10 08:12:27 Dokumenty okołobudżetowe - 2019 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-09 15:17:13 Informacja - zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-09 15:16:55 Informacja - zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-09 15:16:09 Informacja - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-06 14:15:42 Dokumenty okołobudżetowe - 2019 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-06 14:15:21 Sesja X - 06.09.2019 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-04 12:33:34 Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego - wrzesień 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-02 15:31:16 Dokumenty okołobudżetowe - 2019 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-02 15:30:49 Zarządzenia Wójta - Sierpień 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-02 14:29:07 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-02 14:19:58 Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 30 sierpnia 2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-02 12:29:42 Sesja X - 06.09.2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-02 12:27:36 Ogłoszenie o X Sesji VIII kadencji Rady Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-08-30 22:29:15 Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów Jarosław Michna Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.