Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2021-11-26 09:04:14 Rejestr działalności regulowanej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-25 13:49:19 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.09. - 24.11.2021 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-22 09:44:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 22 listopada 2021r. (OŚ.6220.3.5.2021) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-19 10:05:34 Sesja XIX - 29.09.2021r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-18 08:38:42 Inspektor Ochrony Danych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-17 10:26:42 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-15 10:14:58 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-10 14:46:05 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.4.1.2021) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-11-09 09:20:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 9 listopada 2021r. (OŚ.6220.3.4.2021) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-11-09 08:34:49 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-11-08 13:58:16 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-04 09:48:08 Wniosek A/3/2021 Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-11-04 09:46:45 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 4.11.2021r. (OŚ.6220.2.2.2021) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-11-04 09:46:22 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA z dnia 5.01.2021r. (OŚ.6220.2.2.2021) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-11-02 10:35:10 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-10-19 13:47:42 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za III kwartał 2021 rok Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-10-15 11:04:58 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-10-11 11:47:50 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-10-11 11:40:25 Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-10-05 19:19:32 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 5 października 2021r. (OŚ.6220.3.2.2021) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-10-05 19:17:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 5 października 2021r. (OŚ.6220.1.7.2021) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-10-05 18:27:20 Wniosek A/2/2021 Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-10-04 10:08:20 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-10-01 20:08:02 Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-09-30 08:18:02 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (07.07. - 28.09.2021 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-09-30 08:17:48 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (07.07. - 28.09.2021 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-09-30 08:16:15 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (07.07. - 28.09.2021 r.) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-09-24 07:35:29 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (19.06.-07.07. 2021 r.) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2021-09-21 13:08:21 Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2021-09-21 07:51:54 Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.