Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2023-04-18 12:41:57 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-04-13 09:37:59 Inspektor Ochrony Danych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-11 14:33:33 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-11 14:33:22 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2023 roku. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-04-11 07:25:50 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.1.3.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-07 12:47:57 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Baranów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GK.6733.1.3.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-06 08:40:25 Wykaz Nr 4/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-06 08:38:19 Wykaz Nr 3/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-06 08:37:33 Wykaz Nr 3/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-06 08:32:51 Wykaz Nr 2/2023 nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczone do dzierżawydzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-05 14:20:12 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie Wojciech Szewczyk Utworzenie
2023-04-03 14:49:16 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok wersja 3 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-02 11:46:25 Decyzja B/6/2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-02 11:43:33 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2023 r. (OŚ.6220.7.6.2022-2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-02 11:40:49 Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Motoga, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-04-02 11:39:53 Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Gródek, gmina Baranów, będącej własnością Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-30 14:58:48 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.12.2022 r. - 28.03.2023 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-30 14:55:59 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.12.2022 r. - 28.03.2023 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-30 14:55:42 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.12.2022 r. - 28.03. 2023 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-30 14:53:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2023 r. (OŚ.6220.7.4.2022-2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-23 14:25:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 23 marca 2023 r. (185.105.143.242) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-20 12:18:57 Decyzja B/5/2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-20 12:16:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 20 marca 2023 r. (OŚ.6220.5.5.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-16 13:57:33 Decyzja B/4/2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-16 13:53:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 16 marca 2023 r. (OŚ.6220.4.5.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-13 15:45:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 13 marca 2023 r. (OŚ.6220.5.3.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-13 15:43:37 Decyzja B/3/2023 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-13 15:40:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 13 marca 2023 r. (OŚ.6220.3.5.2023) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-13 14:39:21 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów (2) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2023-03-13 09:08:43 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w miejscowości Wola Czołnowska, gmina Baranów, dz. n Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.