Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-06-17 18:48:01 Raporty o stanie Gminy Baranów Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-17 18:45:59 Dowozy i odwozy 2010 Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-14 13:04:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 14 czerwca 2019 r. (OŚ.6220.1.10.2019) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-14 13:03:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 14 czerwca 2019 r. (OŚ.6220.1.10.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-14 13:01:15 Decyzja B/1/2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-11 19:21:52 Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-11 19:16:16 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. Puławska) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-10 13:58:18 Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-10 13:55:48 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. utrzymania infrastruktury drogowej i gminnych obiektów budowlanych, transportu publicznego oraz archiwum zakładowego Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-09 19:58:38 Oświadczenie pracowników - za 2018 rok Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-09 19:53:08 Oświadczenia majątkowe Radnych za 2018 rok Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-09 19:45:14 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-09 19:44:06 Oświadczenia Majątkowe Skarbnika Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-09 19:43:13 Oświadczenia Majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-09 19:40:27 Oświadczenia Majątkowe Wójta Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-07 14:37:45 Wykaz 2/2019 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-07 14:33:33 Zarządzenia Wójta - Czerwiec 2019 Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-05 09:12:31 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Baranów za 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-05 09:08:27 Dokumenty okołobudżetowe - 2019 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-05 09:07:55 Sesja VII - 31.05.2019 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-04 20:02:01 OZE w Gminie Baranów (SG.271.11.2019) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-06-04 19:43:33 OZE w Gminie Baranów (SG.271.11.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-03 18:53:33 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-03 14:28:52 Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia (OS.6220.1.8.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-03 14:21:08 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. Puławska) Jarosław Michna Utworzenie
2019-06-03 10:15:07 Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-05-31 14:09:07 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. utrzymania infrastruktury drogowej i gminnych obiektów budowlanych, transportu publicznego oraz archiwum zakładowego Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-05-31 14:06:23 Zarządzenia Wójta - Maj 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-05-31 13:33:38 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2018 r. (Kwota powyżej 500 PLN) Jarosław Michna Utworzenie
2019-05-31 13:31:34 Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń w 2018 r. Jarosław Michna Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.