Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-04-02 09:57:41 Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-04-01 13:45:48 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-31 13:15:54 Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w okresie od 1 maja 2020 r do 30 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-03-30 13:27:56 Zarządzenia Wójta - Marzec 2020 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-27 09:00:49 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów z dnia 27 marca 2020 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-03-27 08:58:29 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z dnia 27 marca 2020r. (OŚ.6220.1.4.2020) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-27 08:38:39 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z dnia 27 marca 2020r. (OŚ.6220.1.4.2020) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-03-26 11:36:50 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-17 13:45:17 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-17 13:44:57 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-17 13:42:52 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-17 13:22:36 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-17 13:22:08 Decyzja B/34/2013 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-17 13:22:00 Decyzja B/34/2013 Jarosław Michna Utworzenie
2020-03-17 13:13:31 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-03-17 13:07:46 Usuwanie płyt eternitowych Jarosław Michna Utworzenie
2020-03-16 13:47:50 Zarządzenia Wójta - Marzec 2020 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-16 12:29:21 Zarządzenia Wójta - Marzec 2020 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-09 15:17:48 Zarządzenia Wójta - Marzec 2020 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-09 15:16:02 Zarządzenia Wójta - Luty 2020 Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-03-09 15:09:58 Zarządzenia Wójta - Styczeń 2020 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-09 14:55:03 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-09 14:54:39 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-03-06 08:53:21 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-03 11:53:06 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-03-03 10:23:26 Decyzja B/33/2013 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-03 10:21:06 Remont systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-03 10:19:21 Remont systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-03 10:19:01 Remont systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-03-03 10:18:38 Remont systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.