Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-11-13 11:30:36 Sesja XII - 18.11.2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-11-13 11:20:54 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2019/2020 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-11-06 20:08:21 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używanych płyt drogowych (11.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-11-04 19:59:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 4 listopada 2019 r. (OŚ.6220.4.7.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-11-04 19:52:36 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używanych płyt drogowych Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-31 12:11:28 Wykaz 4/2019 - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-31 12:07:22 Zarządzenia Wójta - Październik 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-31 11:15:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 30 października 2019 r. (GK.6730.8.5.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-31 11:07:00 Dokumenty okołobudżetowe - 2019 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-31 11:06:27 Zarządzenia Wójta - Październik 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-31 11:05:31 Zarządzenia Wójta - Wrzesień 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-30 20:11:31 Zarządzenia Wójta - Październik 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-29 13:53:24 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2019/2020 Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-25 18:34:32 Dokumenty okołobudżetowe - 2019 rok Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-25 18:34:10 Sesja XI - 25.10.2019 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-23 20:34:24 Ogłoszenie o XI Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-23 20:33:02 Sesja XI - 25.10.2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-23 19:43:23 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za III kwartał 2019 rok Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-23 19:30:04 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (6730.8.3.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-22 19:48:43 Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używanych płyt drogowych Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-22 19:42:39 Zarządzenia Wójta - Październik 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-21 18:13:23 Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Baranowie Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-21 18:10:46 Drugi konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Baranowie Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-21 18:07:51 Zarządzenia Wójta - Październik 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-17 09:58:49 Wykaz 3/2019 - nieruchomości gruntowe zajęte pod drogę powiatową przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-17 09:53:38 Zarządzenia Wójta - Październik 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-15 13:40:58 Otwarty konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielne stanowisko ds. informatyki Jarosław Michna Utworzenie
2019-10-15 13:32:52 Zarządzenia Wójta - Październik 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-13 21:44:29 Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-13 21:43:39 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra Jarosław Michna Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.