Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2019-10-01 13:47:28 Zarządzenia Wójta - Wrzesień 2019 Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-10-01 13:29:26 Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Baranowie Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-30 21:04:39 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-26 13:32:27 Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-25 12:48:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 25 września 2019 r. (GK.6730.8.1.2019) Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-25 09:32:05 OZE w Gminie Baranów (SG.271.11.2019) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-24 13:04:28 Informacja - pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-24 13:04:12 Informacja - pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-24 13:02:56 Informacja - pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-23 15:56:59 Postanowienie Nr 179/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (Wyciąg) Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-23 15:46:25 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-23 12:00:01 Informacja Wójta Gminy Baranów o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-17 14:09:56 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-16 09:30:47 Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 16 września 2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-12 12:38:35 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-12 12:36:23 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-12 12:30:54 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 14:36:07 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2019 r. Jarosław Michna Utworzenie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna - Transmisje obrad rady gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE w Gminie Baranów" Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:24:53 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna - Transmisje obrad rady gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umów w związku z realizacją projektu "OZE w Gminie Baranów" Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Jarosław Michna Uaktualnienie
2019-09-11 12:22:48 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA) Jarosław Michna Uaktualnienie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.