Podatki i opłaty lokalne

W 2024 roku na terenie gminy Baranów obowiązują następujące stawki podatków:

 1. Podatek rolny:

  Rada Gminy Baranów uchwałą nr XLVI/300/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023r., poz. 1129) z kwoty 89,63 za 1 dt do kwoty 63,80 zł za 1 dt. W związku z powyższym podatek rolny na terenie gminy Baranów w 2024 roku będzie wynosił 159,50 złotych / ha przeliczeniowy oraz 319,00 złotych/ ha fizyczny.  (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 roku, poz. 6379)

  Uchwała Nr XLVI/300/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

 2. Podatek leśny:


  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023r., poz. 1130) kwotę 327,43 zł/m3. W związku z powyższym podatek leśny  na terenie gminy Baranów w 2024 roku będzie wynosił 72,0346 zł / ha fizyczny lasu.

 3. Podatek od nieruchomości:

  Zgodnie  z Uchwałą nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2024 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023r., poz. 6380)

  Uchwała Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2024

 4. Podatek od środków transportowych:

  Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/302/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 07 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2024 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 roku, poz. 6381)

  Uchwała Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Baranów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2024 roku

Ponadto, informujemy, że w roku 2024 obowiązują formularze deklaracji i informacji podatkowych ustalone przez Ministerstwo Finansów. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-19 14:08:02
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-11 11:47:57
Odsłon: 23709
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.