Podatki i opłaty lokalne

W 2019 roku na terenie Gminy Baranów obowiązują następujące stawki podatków:

 1. Podatek rolny:

  Rada Gminy Baranów uchwałą nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018r. roku obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2018 r., poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 47,20 zł za 1 dt. W związku z powyższym podatek rolny na terenie gminy Baranów w 2019 roku będzie wynosił 118,00 złotych / ha przeliczeniowy oraz 236,00 złotych / ha fizyczny (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku, poz. 5754).

  Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

 2. Podatek leśny:

  Podatek leśny na terenie gminy Baranów w 2019 roku będzie obowiązywał w wysokości ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 1005) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, tj. 191,98 zł za m3. Wysokość podatku leśnego za 1 hektar lasu stanowi równowartość 0,220m3 drewna, tj. 42,24 zł/1ha lasu.

 3. Podatek od nieruchomości:

  Zgodnie z Uchwałą nr II/9/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 r., poz. 5755).

  Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2019

 4. Podatek od środków transportowych:

  Zgodnie z Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku, poz. 5756).

  Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2019 roku

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-21 12:22:15
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-11 11:47:57
Odsłon: 13874
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.