Informacje nieudostepnione w BIP

Informacje niezamieszczone w BIP można uzyskać w drodze złożenia wniosku lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Należą do nich informacje:
  • zawarte w dokumentach archiwalnych,
  • dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego,
  • dotyczące toczących sie postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych,
  • wymagające zaświadczenia, poświadczenia, w tym pochodzące z danych zgromadzonych w ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2003-07-08 19:58:44
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2003-07-08 19:58:44
Odsłon: 6898
Dziennik zmian

Dostęp do informacji publicznej w UG Baranów

Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Baranów określa:

  • Zarządzenie Nr V/320/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 sierpnia 2008 r.  - zarządzenie to reguluje zasady i tryb udostępniania  informacji publicznej  w Urzędzie Gminy Baranów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów
  • Zarządzenie Nr VII/368/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej

Zarządzenie Nr V/320/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VII/368/2018 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 11:26:50
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2008-09-30 12:21:32
Odsłon: 7171
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.