Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2020-07-17 09:41:25 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozioł Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-07-17 09:40:17 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozioł Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-07-17 09:35:16 Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozioł Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-07-16 11:51:36 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-07-15 10:40:46 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów na 2020 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-07-15 10:35:08 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów na 2020 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-07-14 14:31:51 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów na 2020 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-07-08 13:48:21 Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-07-08 08:16:13 Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-07-02 09:21:57 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-30 14:54:29 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-30 13:26:30 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.05 - 29.06. 2020 r.) Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-30 13:26:09 INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (29.05 - 29.06. 2020 r.) Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-25 13:20:17 Ogłoszenie o XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-25 13:19:58 Ogłoszenie o XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-25 13:15:00 Ogłoszenie o XVII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-25 11:02:12 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów na 2020 r. w kwocie 1.000.000,00 złotych Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-23 11:25:45 Wykaz miejsc na terenie Gminy Baranów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-23 11:24:47 Wykaz miejsc na terenie Gminy Baranów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-22 13:42:14 Zarządzenia Wójta - Czerwiec 2020 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-19 11:40:45 Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-19 09:58:18 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości z uwzględnieniem pełnionych funkcji Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-19 09:58:05 Informacja o czasie pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 28 czerwca 2020r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-19 09:56:54 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości z uwzględnieniem pełnionych funkcji Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-17 13:09:38 Szkolenie komisji Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-17 13:09:22 Szkolenie komisji Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-17 13:08:16 Szkolenie komisji Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-17 13:08:04 Szkolenie komisji Wojciech Szewczyk Utworzenie
2020-06-16 14:53:11 Raporty o stanie Gminy Baranów Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2020-06-16 07:50:38 Postanowienie nr 43/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Wojciech Szewczyk Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.