Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2024-03-18 14:42:04 Postanowienie Nr 129/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ZWOŁANIA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-18 14:41:33 Postanowienie Nr 128/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-14 17:01:18 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Baranów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-14 16:59:45 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Baranów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-12 10:53:58 Dokumenty okołobudżetowe - 2021 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-12 10:48:20 Dokumenty okołobudżetowe - 2022 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-12 09:31:39 Dokumenty okołobudżetowe - 2024 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-12 09:29:13 Dokumenty okołobudżetowe - 2023 rok Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-11 13:35:41 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 11 marca 2024 r. o dacie i godzinie losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-07 12:43:40 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2024 r. Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-07 09:02:39 Gminne Centrum Kultury w Baranowie, nr wpisu 1/2008 Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-05 14:19:37 Obwieszczenie Wójta Gminu Baranów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewó Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-05 07:14:05 Dyżur Urzędnika Wyborczego Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-04 14:26:21 INFORMACJA nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-04 14:23:33 INFORMACJA nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-04 14:20:01 INFORMACJA nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-04 14:10:23 INFORMACJA nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-04 14:09:00 INFORMACJA nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-03-04 14:08:19 INFORMACJA nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-03-04 13:42:27 Dyżur Urzędnika Wyborczego Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-27 18:18:40 INFORMACJA  Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-02-26 17:43:12 Postanowienie nr 109 Komisarz Wyborczy w Lublinie III z dnia 26 lutego 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-02-26 17:41:51 Postanowienie nr 108 Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 26 lutego 2024 r. Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-02-23 11:24:09 Informacja Komisarzy Wyborczych w Lublinie III w związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Wojciech Szewczyk Utworzenie
2024-02-19 15:22:17 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-15 14:11:22 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-14 09:00:58 Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialne Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-13 11:41:12 Obwieszczenie Starosty Puławskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Puławach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-13 11:04:15 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie Wojciech Szewczyk Uaktualnienie
2024-02-09 16:10:14 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na Wojciech Szewczyk Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.