Historia zmian : Kompetencje Sekretarza

Data utworzenia:  2011-09-21 12:00:35   Użytkownik:  Jarosław Michna

Do zadań Sekretarza należy:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego,
 2. opracowywanie projektów podziału zadań na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 6. nadzór nad przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta,
 7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 8. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 10. prowadzenie zadań gminy z zakresu:
  1. realizacji zamówień publicznych,
  2. organizacji oraz przeprowadzania wyborów i referendów,
  3. sprawowania nadzoru założycielskiego nad placówkami oświatowymi,
  4. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 11. wykonywanie innych zadań w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
 12. zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnitw,
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta Gminy.

Źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Baranów nadany Zarządzeniem Nr V/427/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku wraz z późn. zm.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.