Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum

INFORMACJA o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Informacja o wyniku konkursu na dyrektora Gimnazjum w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-24 11:32:44
Odsłon: 3055
Dziennik zmian

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - Przypomienie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Wszystkim organizacjom pozarząrządowym, które korzystają ze wsparcia finansowego Gminy Baranów przypominamy o obowiązku prawidłowego i terminowego sporządzenia sprawozdania (częściowego) z realizacji zadania publicznego.
Poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania zgodny z Rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadanie publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Baranów znajduje się w załączniku.

Oficjalny wzór sprawozdania można pobrać ze stronywww.pozytek.gov.pl 

WÓJT GMINY
/-/ inż. Robert Gagoś

 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:42
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-24 11:31:43
Odsłon: 3049
Dziennik zmian

Zbycie pojazdu Kapena Thesi - III aukcja

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje,

o wyniku III aukcji,
której przedmiotem było zbycie  pojazdu  samochodowego  marki
Kapena  Thesi  A65C15  Turbo Daily 6.0t,
stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Wynik III aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-03 12:13:57
Odsłon: 3560
Dziennik zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów z dnia 1 lipca 2009 roku

Na podstawie art. 21 ust. 4 i ust. 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (DZ. U.  z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) zawiadamiam, że  w Urzędzie Gminy Baranów pok nr 7 są wyłożone projekty uproszczonego urządzenia lasu poszczególnych miejscowości Gminy Baranów.
W terminie do 30 dni od daty wyłożenia zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie w/w planu.

Wójt Gminy Baranów
(-) inż. Robert Gagoś
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-12 11:17:03
Odsłon: 3476
Dziennik zmian

II aukcja - Zbycie pojazdu marki Kapena Thesi

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje,

że w dniu 12 maja 2009 roku w sali Nr 13 Urzędu Gminy Baranów
o godz. 11.00
odbędzie się aukcja,
której przedmiotem będzie zbycie  pojazdu  samochodowego  marki
Kapena  Thesi  A65C15  Turbo Daily 6.0t,
stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Zdjęcia pojazdu można obejrzeć na stronie www Gminy Baranów pod adresem: http://www.gminabaranow.pl
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-01-05 21:19:32
Odsłon: 3617
Dziennik zmian

Zbycie pojazdu marki Kapena Thesi

WÓJT GMINY BARANÓW
informuje,

że w dniu 7 kwietnia 2009 roku odbyła się aukcja,
której przedmiotem było zbycie  pojazdu  samochodowego  marki
Kapena  Thesi  A65C15  Turbo Daily 6.0t,
stanowiącego własność Urzędu Gminy Baranów.

Informacja o wynikach aukcji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2015-02-06 19:25:40
Odsłon: 3603
Dziennik zmian

Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży

WÓJT GMINY BARANÓW

ogłasza

wykaz wybranych podmiotów do realizacji zadań publicznych w ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na terenie w 2009 roku na terenie Gminy Baranów.

Szczegóły w załączniku.

Wykaz wybranych podmiotów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:52:27
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-12-03 12:15:33
Odsłon: 3542
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.