Historia zmian : Decyzja B/35/2013

Data utworzenia:  2020-05-30 07:58:12   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok B/35/2013
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
4 Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina Baranów, obręb Baranów, działka nr ewid. 2465/3
7 Znak sprawy OŚ.6131.39.2013
8 Dokument wytworzył Edyta Więsyk - samodzielny referent UG Baranów
9 Data dokumentu 25.04.2013 r.
10 Dokument zatwierdził Wójt Gminy Baranów
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.04.2013 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Referat ds. gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numer kart innych dokumentów w sprawie A/35/2013
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.05.2013 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji BRAK
18 Uwagi BRAK


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.