Historia zmian : Informacja w sprawie podatku rolnego

Data utworzenia:  2020-01-16 12:01:15   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Miejsce załatwienia sprawy

Referat finansowo-księgowy
Pokój nr 18
tel. (81) 883 40 27 wew. 24

Wymagane dokumenty

  • Informacja o gruntach (Formularz IR-1):

Formularz IR-1 - Informacja o gruntach

  • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (Formularz ZIR-1):

Formularz ZIR-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  • Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (Formularz ZIR-2):

Formularz ZIR-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

  • Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (Formularz ZIR-3):

Formularz ZIR-3 - Dane pozostałych podatników

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Uwagi

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację w wyżej wym. sprawie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatków.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.