Historia zmian : Deklaracja na podatek leśny

Data utworzenia:  2020-01-16 12:04:22   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Miejsce załatwienia sprawy

Referat finansowo-księgowy
Pokój nr 18
tel. (81) 883 40 27 wew. 24

Wymagane dokumenty

  • Deklaracja na podatek leśny (Formularz DL-1):

Formularz DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

  • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (Formularz ZDL-1):

Formularz ZDL-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  • Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (Formularz ZDL-2):

Formularz DZL-2- Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Uwagi

Deklarację składają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatków.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.