Historia zmian : Informacja Wójta Gminy Baranów z dnia 24 grudnia 2015 roku

Data utworzenia:  2018-04-05 11:50:42   Użytkownik:  Jarosław Michna

Wójt Gminy Baranów w wykonaniu dyspozycji przepisu art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm./ informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 roku podczas obrad XII Sesji – Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę Nr XII/102/2015 w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Baranów projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Baranów obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Po opracowaniu – przedmiotowy projekt uchwały Rady Gminy Baranów dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów oraz na stronie internetowej www.bip.gminabaranow.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 28.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert GagośPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.