Historia zmian : Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów

Data utworzenia:  2019-08-21 23:00:55   Użytkownik:  Jarosław Michna

Logotypy: Unia Europejska, PROW na lata 2014-2020

Gmina Baranów
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów.

Numer postępowania: SG.271.21.2019.

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane (Nr 588494-N-2019)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.