Historia zmian : Zarządzenia Wójta - Wrzesień 2019

Data utworzenia:  2019-10-01 13:47:28   Użytkownik:  Jarosław Michna

Zarządzenie Nr VIII/76/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych oraz wyznaczenia terminu odbioru na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych Nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I"

Zarządzenie Nr VIII/77/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi gminnej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra" oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów"

Zarządzenie Nr VIII/78/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wskazania na terenie Gminy Baranów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie Nr VIII/79/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego

Zarządzenie Nr VIII/80/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VIII/81/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr VIII/82/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2020 rok

Zarządzenie Nr VIII/83/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/83A/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/84/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BaranowiePowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.