Historia zmian : Informacja Wójta Gminy Baranów o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Data utworzenia:  2019-09-23 12:00:01   Użytkownik:  Jarosław Michna

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i 1504), uprzejmie informuję, że został sporządzony spis wyborców, uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Wyborca, w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14 – Pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu, może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

W terminie do dnia 8 października 2019 r. wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy i polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców, czy też w spisie nie jest ujęta, w tym również z powodu skreślenia ze spisu lub informacji, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman GrzelakPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.