Historia zmian : Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Data utworzenia:  2019-12-09 18:20:46   Użytkownik:  Jarosław Michna

Gmina Baranów
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r.

Nr postępowania: SG.271.28.2019.

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi (Nr 632668-N-2019)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 9 grudnia 2019 r.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.