Historia zmian : Sesja XIII - 18.12.2019 r.

Data utworzenia:  2019-12-26 13:07:48   Użytkownik:  Jarosław Michna

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, zlokalizowanej w Śniadówce oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki

Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Baranów

Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem samodzielnego lokalu użytkowego

Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłatyPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.