Historia zmian : Wniosek A/1/2020

Data utworzenia:  2020-02-10 15:43:02   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

A/1/2020

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek

3

Temat dokumentu

Wydanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10188 Baranów na działce nr ewid. 1/1, obręb: Czołna, 24 – 105 Baranów”.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Baranów, obręb: Czołna, działka nr ewid. 1/1.

7

Znak sprawy

PP.123.2020

8

Dokument wytworzył

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

9

Data dokumentu

27.01.2020 r.

10

Dokument zatwierdził

Inwestor

11

Data zatwierdzenia dokumentu

03.02.2020r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zwierząt, oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

10.02.2020 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

BRAK

18

Uwagi

BRAKPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.