Historia zmian : Zarządzenia Wójta - Maj 2020

Data utworzenia:  2020-05-19 11:18:58   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Zarządzenie Nr VIII/147/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 maja 2020 r.w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr VIII/148/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Baranowie sprzętu komputerowego

Zarządzenie Nr VIII/149/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/149A/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie : zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2020 rok.

Zarządzenie Nr VIII/150/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2020 r.

Zarządzenie Nr VIII/151/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie regulaminu dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu niepełnosprawnych dzieci w wieku 3 – 4 lat, niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo oświatowe uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Baranów uczęszczających do szkół i placówek, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe .Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.