Historia zmian : Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź

Data utworzenia:  2020-07-08 13:48:21   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Gmina Baranów
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231,00 do km 6+130,00 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź.

Nr postępowania: SG.271.2.2020

Plik PDFOgłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (Nr 541540-N-2020)

Plik PDF Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Plik ZIP Załączniki do SIWZ

 Plik PDF Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

 Plik PDF Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Plik PDFInformacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plik PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówieniaPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.