Historia zmian : INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (18.12.2019 - 30.01.2020 r.)

Data utworzenia:  2020-05-30 08:00:22   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Od ostatniej sesji (18.12.2019 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
 • Wydano w tym czasie 14 zarządzeń Wójta. Są one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • W dniu 19 grudnia 2019 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. Słoneczna, Spółdzielcza, Cicha i Buźniczna).   Wpłynęły 4 oferty w cenie brutto od 95.895,22 do 219.000 zł. Wybrana została oferta firmy GEOTEL z Kraśnika za kwotę 95.895,22 zł. Umowa została podpisana w dniu 17 stycznia 2020 r. Zadanie obejmuje ustawienie 16 sztuk latarni z 16 ledowymi źródłami światła. Termin wykonania do 5 marca 2020 r. Zadanie jest realizowane w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 • Z dniem 1 stycznia 2020 r. na stanowisko kierownika SPZOZ w Baranowie został powołany Pan doktor Marek Kuźma na okres 6 lat.
 • W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 7 stycznia 2020 r. została podpisana umowa z firmą EKO-TRANS Samoklęski na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów. Zgodnie ze złożona ofertą cena wynosi 1.410,00 zł za 1 Mg, ogółem 380.700 zł przy założonej ilości śmieci 270 Mg. Umowa jest na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. Śmieci będą wywożone w poniedziałki w dwóch turach. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Gminy.
 • Od dnia 1 lutego do 2 marca br. rolnicy mogą składać w Urzędzie wnioski o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
 • Zakończona i odebrana została inwestycja pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 107401L w miejscowości Baranów, jest to odcinek od drogi powiatowej Baranów – Kurów do ujęcia wody w Czołnie. Wykonano praktycznie od podstaw nową drogę z nawierzchnią asfaltową na odcinku 709 m. Szerokość jezdni asfaltowej - 5 m + obustronne utwardzone pobocza o szerokości 0,5 m. Koszt całkowity (roboty budowlane, dokumentacja i nadzór) wyniósł 583.349,43 zł. Całość zadania zrealizowana w 2019 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% tj. 371.185 zł. W dniu dzisiejszym zostanie złożone w Urzędzie Marszałkowskim rozliczenie tego zadania wraz z wnioskiem o płatność.
 • 11 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami i organizatorami, którzy będą zaangażowani w przygotowanie i udział w uroczystości patriotycznej upamiętniającej Rocznicę Bitwy Warszawskiej w 100 lecie wizyty Józefa Piłsudskiego w Baranowie i ofensywy wojsk polskich znad Wieprza 1920 r.
 • 12 stycznia w niedzielę odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baranowie. Wolontariusze czyli młodzież ze Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z naszej gminy zebrali 3 269,57 zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto WOŚP.
 • Również 12 stycznia odbył się XII Przegląd kolęd i pastorałek. W przeglądzie brały udział Koła Gospodyń Wiejskich działające w naszej Gminie, Zespoły śpiewacze, dzieci, młodzież z ZSP w Baranowie, Chór „Pokolenie”, Chór oraz zaproszeni goście z Michowa i Wąwolnicy.
 • W okresie ferii zimowych (13 – 26 stycznia) zorganizowano zajęcia kulturalno-rozrywkowe dla dzieci i uczniów z terenu Gminy:
  • ZSP organizował zajęcia sportowe,
  • GCK organizowało teatrzyki, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, wyjazd do kina,
  • GBP zorganizowała „Wesołe Ferie w Bibliotece” (wspólne czytania, spektakl teatralny, zajęcia plastyczne, seans filmowy).
 • 25 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne dla samotnych z naszej gminy zorganizowane przez GOPS oraz GCK w Baranowie.
 • 26 stycznia odbyło się spotkanie kolędowe z Kołem Gospodyń Wiejskich z Żyrzyna, które zorganizował Robert Piłat wspólnie z Parafią Jana Chrzciciela w Baranowie oraz GCK .

29 stycznia w Ministerstwie Infrastruktury  odbyła się konferencja oraz  podsumowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Nasza Gmina otrzymała Dyplom za organizację wydarzeń w tygodniu od 16 do 22 września, działania trwałe oraz dzień bez samochodu.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.