Historia zmian : Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na zapewnienie instruktora nauki pływania, biletów oraz transportu na basen dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu ”Seniorzy w Gminie Baranów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Data utworzenia:  2021-12-15 07:41:27   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE
SG.271a.23.2021

Rodzaj zamówienia: usługi.

Gmina Baranów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą "Zapewnienie instruktora nauki pływania, biletów oraz transportu na basen dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu ”Seniorzy w Gminie Baranów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne."

Zamawiający: Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24-105 Baranów.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.