Historia zmian : Decyzja B/2/2021

Data utworzenia:  2021-12-03 11:42:30   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

B/2/2021

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

4

Nazwa dokumentu

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi gminnej nr 112881L na odcinku od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka, gm. Baranów”.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Decyzja

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Baranów, obręb: Śniadówka, działka nr ewid. 758

7

Znak sprawy

OŚ.6220.3.6.2021

8

Dokument wytworzył

Edyta Więsyk – Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zwierząt, oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9

Data dokumentu

03.12.2021 r.

10

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Baranów

11

Data zatwierdzenia dokumentu

03.12.2021r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zwierząt, oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.bip.gminabaranow.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

A/2/2021

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

03.12.2021r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

BRAK

18

Uwagi

BRAKPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.