Historia zmian : Informacja Wójta Gminy Baranów o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Baranowie.

Data utworzenia:  2021-12-16 13:40:25   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 i ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724)

Wójt Gminy Baranów informuje, że zamierza ogłosić konkurs na stanowisko Gminnego Centrum Kultury w Baranowie z następującymi terminami:

  1. termin rozpoczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie (ogłoszenie o konkursie) ustala się na drugą połowę marca 2022 r.,
  2. termin składania ofert będzie wynosił 30 dni od ogłoszenia o konkursie (druga połowa kwietnia 2022 r.),
  3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - 60 dni od dnia rozpoczęcia postępowania (druga połowa maja 2022 r.).

Wójt Gminy Baranów 
Mirosław Roman Grzelak

Dnia 27 października zakończyła pracę Pani Grażyna Piaseczna – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Baranowie, która przepracowała 13 lat jako dyrektor. Osiągnęła wiek emerytalny i przeszła na zasłużoną emeryturę.

Zarządzeniem Wójta Gminy Baranów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury  od dnia 29 października 2021 r. do dnia powołania dyrektora wyłonionego w drodze konkursu nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. została wyznaczona Pani Iwona Berlińska , która posiada 11 lat pracy w tym 10 lat stażu jako instruktor świetlicy w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie.

Wykształcenie wyższe magisterskie – pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna, studia podyplomowe z logopedii.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.