Historia zmian : Wniosek A/1/2022

Data utworzenia:  2022-01-03 12:23:12   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

A/1/2022

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek

3

Temat dokumentu

Wydanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej nr 107423L na odcinku od km 2+946,70 do km 4+467,00 w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra”.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

Wniosek

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Gmina Baranów, obręb: Śniadówka i Łysa Góra.

7

Znak sprawy

PP.6.2022

8

Dokument wytworzył

Inwestor

9

Data dokumentu

03.01.2022 r.

10

Dokument zatwierdził

Inwestor

11

Data zatwierdzenia dokumentu

03.01.2022 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zwierząt, oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

03.01.2022 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

BRAK

18

Uwagi

BRAKPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.