Historia zmian : Sesja XXX - 25.11.2021r.

Data utworzenia:  2022-03-09 14:29:31   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr XXX/174/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok

Uchwała Nr XXX/175/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2022

Uchwała Nr XXX/176/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2022 roku

Uchwała Nr XXX/177/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów

Uchwała Nr XXX/178/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXX/179/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baranów

Uchwała Nr XXX/180/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baranów

Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Baranów.

Uchwała Nr XXX/182/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Baranów.

Uchwała Nr XXX/183/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 25 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy BaranówPowrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.