Historia zmian : Sesja XXXII - 29.12.2021r.

Data utworzenia:  2022-01-05 09:21:29   Użytkownik:  Wojciech Szewczyk

Porządek obrad, lista obecności, wyniki głosowań imiennych (przekierowanie do Systemu Obsługi Głosowań Imiennych)

Uchwała Nr XXXII/185/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXII/186/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXII/188/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Uchwała Nr XXXII/189/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu

Uchwała Nr XXXII/190/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXII/191/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022- 2024

Uchwała Nr XXXII/192/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024

Uchwała Nr XXXII/193/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Uchwała Nr XXXII/194/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXII/195/2021 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.