Historia zmian : Kompetencje Skarbnika

Data utworzenia:  2010-02-11 08:45:58   Użytkownik:  Jarosław Michna

Do zadań Skarbnika należy:

  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. kierowanie pracą Referatu Finansowo -Księgowego,
  3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5. opracowywanie budżetu,
  6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Baranów nadany Zarządzeniem Nr V/427/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.