Historia zmian : Obwieszczenie - Gminny program usuwania azbestu...

Data utworzenia:  2011-03-21 21:10:33   Użytkownik:  Jarosław Michna

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji dokumentu p.t. "Gminny programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baranów na lata 2011-2032"

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 marca 2011 r.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.