Wykaz danych o środowisku i jego ochronie - Decyzje

Decyzja B/1/2018

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok B/1/2018
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
4 Nazwa dokumentu Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża piasków "BARANÓW I-1", zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża piasków "BARANÓW I-1", położonego w m. Baranów, gm. Baranów, pow. puławski, woj. lubelskie"
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina Baranów obręb Baranów, działki nr ewid. 404/1, 404/2, 404/3
7 Znak sprawy OŚ.6220.1.8.2018
8 Dokument wytworzył Edyta Więsyk - Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zwierząt, oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9 Data dokumentu 26.03.2018 r.
10 Dokument zatwierdził Sekretarz Gminy Baranów
11 Data zatwierdzenia dokumentu 26.03.2018 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zwierząt, oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.gminabaranow.pl
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numer kart innych dokumentów w sprawie A/1/2018
B/1/P/2018
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.03.2018 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji BRAK
18 Uwagi BRAK
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 11:09:59
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2018-03-26 11:09:59
Odsłon: 2522
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.