Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 4 kwietnia 2022 r. (OŚ.6220.3.4.2022)

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373) oraz art. 36 § 1 i art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),

zawiadamiam,

że prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ok. 1 MW wraz ze stacją transformatorową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Huta” nie może być załatwione w terminie ustawowym z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.  

Planowany termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 27 maja 2022 r.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-04 13:45:08
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2022-04-04 13:45:08
Odsłon: 799
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.