Wykaz danych o środowisku i jego ochronie - Postanowienia

Postanowienie B/14/P/2014

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok B/14/P/2014
2 Rodzaj dokumentu Postanowienie
3 Temat dokumentu Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
4 Nazwa dokumentu Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1516L Żyrzyn – Baranów – Michów – DW809 na odcinku od km 5+865,00 do km 7+865,00"
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina Baranów, obręb Baranów, działka nr ewid. 826, 806, 2642
7 Znak sprawy OŚ.6220.2.3.2014
8 Dokument wytworzył Edyta Więsyk - Podinspektor UG Baranów
9 Data dokumentu 09.04.2014 r.
10 Dokument zatwierdził Wójt Gminy Baranów
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.04.2014 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Referat ds. gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.gminabaranow.pl 
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numer kart innych dokumentów w sprawie A/14/2014
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.04.2014 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji BRAK
18 Uwagi BRAK
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03 13:12:08
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-04-09 08:30:47
Odsłon: 3273
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.