Wykaz danych o środowisku i jego ochronie - Postanowienia

Postanowienie Wójta Gminy Baranów z dnia 6 września 2017 r. (OŚ.6220.1.13.2017)

Postanowienie
Wójta Gminy Baranów

Działając na podstawie art. 123 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

postanawiam

powołać biegłego Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044 dla opracowania opinii na temat przewidywanej zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)".

Uzasadnienie

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" zostanie przeprowadzony dowód z opinii rzeczoznawcy majątkowego na temat przewidywanej zmiany wartości gruntów po realizacji w/w inwestycji.

Pouczenie

Na postanowienie w sprawie powołania biegłego zażalenie nie przysługuje.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03 13:11:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-09-06 21:00:11
Odsłon: 2834
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.