Wykaz danych o środowisku i jego ochronie - Postanowienia

Postanowienie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r. (OŚ.6220.1.14.2017)

Postanowienie

Wójt Gminy Baranów działając na podstawie art. 75 §1 w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Postanawia

dopuścić jako dowód w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" opinię na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce numer 377, obręb Śniadówka, położonej w gminie Baranów, powiat puławski, województwo lubelskie", sporządzoną przez Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 75 §1 w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.
Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.

Opinia na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-03 13:11:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2017-09-11 13:03:44
Odsłon: 2619
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.