Wykaz danych o środowisku i jego ochronie - Wnioski

Wniosek A/1/2019

Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok A/1/2019
2 Rodzaj dokumentu Wniosek
3 Temat dokumentu Wydanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
4 Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 211, 212/1, obręb 0018 Wola Czołnowska, gmina Baranów"
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina Baranów, obręb: Wola Czołnowska, działki nr ewid. 211 i 212/1
7 Znak sprawy PP.256.2019
8 Dokument wytworzył SIG Polska Portfolio 4 Sp. z o.o.
9 Data dokumentu 14.03.2019 r.
10 Dokument zatwierdził SIG Polska Portfolio 4 Sp. z o.o.
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.03.2019 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa, ochrony zwierząt, oraz wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numer kart innych dokumentów w sprawie  
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.03.2019 r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji BRAK
18 Uwagi BRAK
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 10:11:52
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-03-21 10:11:52
Odsłon: 2275
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.