Przetargi z 2014 roku

Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 292 o powierzchni 1,3463 ha, położonej w m. Wola Czołnowska

INFORMACJA
Wójta Gminy Baranów

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości informuję:

 1. W dniu 18 lipca 2014 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Baranów ul. Rynek 14 przeprowadzono rokowania na sprzedaż nieruchomości.
 2. Przedmiotem rokowań była nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka: nr 292 o pow. 1,3463 ha położona w m. Wola Czołnowska, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KW LU1P/00049452/33.
 3. W rokowaniach brały udział dwie osoby.
 4. Do rokowań przystąpiły dwie osoby.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła:
  • 235.772,36 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych siedemset siedemdziesiąt dwa złote 36/100) – netto;
  • 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) – brutto.
 6. Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach:
  • netto 296.747,97 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 97/100);
  • brutto 365.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ).
 7. Ustalony kandydat na nabywcę – Agata Szczurek.

Baranów, dnia 18 lipca 2014 r.

(-) Wójt Gminy
inż. Robert Gagoś

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-18 14:59:12
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-06-18 08:45:48
Odsłon: 3489
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.