Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - II etap

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BARANÓW
- II ETAP


MPZP Gminy Baranów - II etap został uchwalony uchwałą Rady Gminy Baranów Nr XLIX/399/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 26 listopada 2010 r., Nr 135, pozycja 2261.

Uchwała Nr XLIX/399/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego gminy Baranów - II etap

Załączniki do Uchwały Rady Gminy Baranów Nr XLIX/399/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów - II etap.

 

Załącznik Nr 1 - Rysunek planu w skali 1:2000

Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie realizacji w planie inwestycji w zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań gminy, oraz zasadach ich finansowania

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 11:27:39
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-11 09:40:06
Odsłon: 8534
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.