Uchwały Rady Gminy IV Kadencji - lata 2002-2006

Sesja XXVI - 29.04.2005 r.

Uchwała Nr XXVI/141/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2003 Rady Gminy Baranów z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania i funkcjonowania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, a także ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr XXVI/142/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXVI/143/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/110/2004 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu udzielanej pomocy rzeczowej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach

Uchwała Nr XXVI/144/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania w wykonania budżetu gminy na 2004 rok i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu

Uchwała Nr XXVI/145/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Baranów

Uchwała Nr XXVI/146/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie komunalizacji gruntów

Uchwała Nr XXVI/147/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXXI/447/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji programów zdrowotnych mieszkańców województwa lubleskiego w latach 2005-2009 na terenie województwa lubelskiego

Uchwała Nr XXVI/148/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie

Uchwała Nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów

Uchwała Nr XXVI/150/2005 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania dotacji budżetowej na zakup analizatora URISYS 1100 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:03:43
Opublikował: Urząd Gminy Baranów
Data publikacji: 2017-08-10 10:59:13
Odsłon: 2941
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.