Uchwały Rady Gminy V kadencji - lata 2006-2010

Sesja XVII - 26.11.2007 r.

Uchwała Nr XVII/141/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr XVII/142/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XVII/143/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Baranów w 2008 roku

Uchwała Nr XVII/144/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/145/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2008 roku

Uchwała Nr XVII/146/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Uchwała Nr XVII/147/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/112/2007 Rady Gminy Baranów

Uchwała Nr XVII/148/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wystąpienia do Prokuratury Rejonowej w Puławach

Uchwała Nr XVII/149/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej

Uchwała Nr XVII/150/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powołania Rady programowej Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Uchwała Nr XVII/151/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baranów na 2008 r.

Uchwała Nr XVII/152/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Baranów porzuconych pojazdów

Uchwała Nr XVII/153/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Uchwała Nr XVII/154/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego...

Uchwała Nr XVII/155/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XVII/156/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XVII/157/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom...

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 13:15:31
Opublikował: Urząd Gminy Baranów
Data publikacji: 2017-08-10 09:35:54
Odsłon: 2760
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.